Aktualności

Wybory Prezydenta RP

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” popiera Pana Prezydenta Andrzeja Dudę w wyborach na kolejną kadencję Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W czasie obecnej kadencji Pan Prezydent pełnił tę zaszczytną funkcję w sposób bardzo odpowiedzialny, godnie reprezentował majestat Rzeczpospolitej. Ze zrozumieniem odnosił się do problemów wszystkich Polaków bez względu na ich pochodzenie, zamożność, status społeczny czy zajmowane stanowiska. Stał się orędownikiem zwyczajnych ludzi, spotykał się z nimi, słuchał ich i na tej podstawie podejmował decyzje - często wbrew establishmentowi, różnym wpływowym środowiskom, koteriom czy kastom. Swoje decyzje zawsze podejmował i podejmuje w interesie Polaków i Rzeczpospolitej. W czasie tej prezydentury znacząco spadało bezrobocie, wzrastały dochody Polaków, pojawiły się świadczenia poprawiające w skali dotychczas niespotykanej sytuację materialną polskich rodzin, co pozwoliło ograniczyć strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Była to i ciągle jest realizacja zapowiedzianego pięć lat temu programu wyborczego. Podejmując swoje decyzje Pan Prezydent realizował też zapisy porozumienia zawartego w 2015 roku z NSZZ „Solidarność”, m.in. przywrócony został (podniesiony przez koalicję PO i PSL) wiek emerytalny. Pan Prezydent Andrzej Duda był i jest orędownikiem spraw pracowniczych, w czasie kadencji podpisał m.in. ustawy związane z ochroną stosunku pracy, stabilnością zatrudnienia, ograniczeniem umów śmieciowych, minimalnej stawki godzinowej - co miało wpływ na ograniczenie szarej strefy na rynku pracy i wynagrodzeń. Wiele spraw pracowniczych pozostało jeszcze do oczekiwanego przez pracowników rozstrzygnięcia - jest to możliwe wyłącznie przy wsparciu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
Pan Prezydent godnie i z sukcesami reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Z należną czcią i szacunkiem odnosi się do wydarzeń historycznych w kraju i za granicą, kultywuje polskie patriotyczne tradycje, wyróżnia zasłużonych ludzi - polskich bohaterów - znakomicie znajduje się w tej roli.
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” popiera kandydaturę Pana Prezydenta Andrzeja Dudy ponieważ jest on gwarantem kontynuacji dobrych zmian, gwarantem rozwoju Polski z korzyścią dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla wybranych elit. Cel jego działań to szeroko pojęte bezpieczeństwo Polski i jej obywateli od zabezpieczenia społecznego - w tym socjalnego, pracowniczego i emerytalnego poprzez bezpieczeństwo instytucjonalne, energetyczne aż do militarnego. 
Apelujemy o propagowanie tej kandydatury w swoich organizacjach, zakładach, miejscowościach, rodzinach, w jak najszerszych grupach społecznych, w tym wśród ludzi młodego pokolenia, dla których pojawia się wreszcie możliwość godnego życia w Polsce.
Przeciwnicy Pana Prezydenta są w natarciu, atakują przy użyciu wszelkich sposobów, często nieprzyzwoitych i nikczemnych metod, nie cofną się przed niczym, obiecywać będą wszystko i wszystkim, z odgórnym założeniem, że i tak tych obietnic nie zrealizują (przecież nigdy nie realizowali!?) - to ich swoisty znak firmowy. Ich jedynym celem jest „by było tak jak było” A my, zdecydowana większość Polaków nie chcemy już do tego wracać - mobilizujmy więc wszystkie siły. Szerzącemu się hejtowi i chamstwu przeciwstawmy merytoryczną dyskusję oraz solidarność międzyludzką i społeczną, przekonujmy się programowo, upominajmy się o nasze polskie interesy, wspierajmy Pana Prezydenta, apelujmy do naszych środowisk, znajomych, rodziny, sąsiadów. 
Zarząd Regionu Podlaskiego zwrócił się w lutym z wnioskiem do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o uzgodnienie i podpisanie nowego porozumienia z Panem Prezydentem w sprawie oczekiwanych do rozwiązania spraw pracowniczych, związkowych i społecznych w czasie następnej kadencji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Takie porozumienie zostało podpisane w dniu 5 maja, zawiera ono m.in. kwestię emerytur stażowych. Apelujemy do wszystkich jednostek organizacyjnych naszego Związku: regionalnych branżowych i zakładowych o udzielanie poparcia w wyborach Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Nasze sprawy powierzmy osobie otwartej i szczerej, dotrzymującej danego słowa, osobie szlachetnej i kompetentnej, osobie godnej sprawowania tak zaszczytnej funkcji – osobie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
Wygrajmy tę prezydenturę wspólnie dla Polski. 
 
 
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »