Aktualności

Uroczystości rocznicowe

W ramach obchodów 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, zebrani dziś w sali konferencyjnej  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego goście mieli okazję zobaczyć koncert pt. "Wolność to nie cel lecz szansa" w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku. 

Tuż przed rozpoczęciem koncertu gości powitał Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność", który zaprezentował także historię Polski od 1918 do 1989 roku. - To były bardzo trudne czasy, ale nigdy się nie poddaliśmy - mówił.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa IPN: „586 dni stanu wojennego”.

Wieczorem (godz. 18:00) w białostockiej Bazylice św. Rocha została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego. Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy w Smoleńsku i pod tablicą umieszczoną na ścianie b. pierwszego komisariatu MO przy ul. Lipowej upamiętniającą represjonowanych w stanie wojennym.  

Organizatorami obchodów byli: Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność", Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych oraz Oddział IPN w Białymstoku.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »