Aktualności

38. rocznica stanu wojennego

Kolejny raz Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 11 oraz Instytutem Pamięci Narodowej organizują obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętając o naszej przeszłości,13 grudnia 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku poprzez montaż słowno - muzyczny pt. „Wolność - to nie cel lecz szansa…”, uczniowie oraz nauczyciele SP 11 zaprezentują żywą lekcję współczesnej hiistorii naszego kraju.

Wieczorem 13 grudnia w białostockiej Bazylice św. Rocha zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego. Po mszy uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy w Smoleńsku i pod tablicą umieszczoną na ścianie b. pierwszego komisariatu MO przy ul. Lipowej upamiętniającą represjonowanych w stanie wojennym. 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »