Aktualności

Ostatnie pożegnanie

24 września br. na cmentarzu parafialnym w Suwałkach został pochowany śp. Zdzisław Koncewicz będący  członkiem Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność", radnym w Radzie Miasta Suwałki oraz przewodniczącym Oddziału Zarządu Regionu w Suwałkach.

Msza pogrzebowa, której przewodniczył Ksiądz Prałat Kazimierz Gryboś odbyła się w Parafii Konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Suwałkach.

W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele podlaskiej Solidarności na czele z jej przewodniczącym Józefem Mozolewskim, władze miasta Suwałki, radni miejscy oraz wiceminister Jarosław Zieliński.

Galeria zdjęć - zobacz

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »