Aktualności

Zawiadomienie

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, śp. Zdzisława Koncewicza,  członka Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ  „Solidarność”, radnego w Radzie Miasta Suwałki, przewodniczącego Oddziału Zarządu Regionu w Suwałkach.

Zdzisław Koncewicz w latach 1991-2001 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. W okresie 1995-1996 był Wiceprzewodniczącym Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność, a w latach 1996-1999 jej przewodniczącym. Od 1999 działał jako członek Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz członek Prezydium Zarządu. Funkcję suwalskiego radnego pełnił przez pięć kadencji, od 2002 roku.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »