Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność". Podsumowano obchody regionalne 39 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Czarnej Białostockiej. Rozmawiano o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju  oraz stanie dialogu społecznego w Polsce.
 
W posiedzeniu Zarządu Regionu wziął udział Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej - głównym tematem rozmów z ministrem były kwestie funkcjonowania oświaty.
 
Tego samego dnia w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie regionalnego okrągłego stołu oświaty – w spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele regionalnej Solidarności Oświatowej, reprezentowany był także Zarząd Regionu Podlaskiego. 
 
Członkowie ZR zapoznali się z ofertą programową Mariusza Gromko - kandydata PiS w wyborach do Senatu RP.
 

Również podczas tego posiedzenia , długoletni działacz Solidarności Regionu Pojezierze a następnie Regionu Podlaskiego - Leszek Lewoc, otrzymał honorową odznakę Regionu Podlaskiego.
 
Zarząd Regionu zajmował się także sprawami bieżącego funkcjonowania Regionu, m.in. kwestiami finasowania swojej działalności. 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »