Aktualności

100 lecie Państwowej Inspekcji Pracy

Setna rocznica utworzenia Państwowej Inspekcji Pracy wraz z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych, były motywami przewodnimi uroczystej konferencji, która odbyła się w dniu 6 maja br. w auli Pałacu Branickich w Białymstoku. Organizatorami konferencji były wspólnie: Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Region Podlaski NSZZ „Solidarność”.

Wśród uczestników konferencji i zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego i administracji rządowej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Urzędu Dozoru Technicznego, powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych  a także społeczni inspektorzy pracy.

Z okazji stulecią utworzenia Państwowej Inspekcji Pracy, odznaczono medalami wieloletnich pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski złożył z tej okazji gratulacje i podziękowania pracownikom PIP i jednocześnie apelował o zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na podwyżki płac dla pracowników tej tak ważnej instytucji.   
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »