Aktualności

Obradowała Komisja Krajowa

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku w Szczyrku odbyło sie posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W pierwszej części obrad przedstawiciele PZU przedstawili prezentację i pakiet informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które już od lipca br wchodzą w życie. Najpierw w największych zakładach pracy, a w dalszej kolejności w średnich i małych. Marcin Żółtek prezes Zarządu TFE PZU SA oraz Tomasz Fronczak dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU zaprezentowali w szczegółach na czym polegają i jak funkcjonują PPK. Wskazali też na dużą rolę jaką mogą odegrać związki zawodowe przy praktycznym wdrażaniu programu, negocjując np. wyższe składki po stronie pracodawcy na rzecz pracowników.

W dalszej części obrady dotyczyły sytuacji w branżach i regionach Związku oraz spraw wewnątrzzwiązkowych. Podjęto stanowiska w sprawie protestu nauczycieli i polityki klimatycznej UE które prezentujemy poniżej.
 
Stanowisko KK nr I 0119 ws. kierunku polityki klimatycznej w Unii Europejskiej - zobacz 
Stanowisko KK nr I1/119 ws. protestu nauczycieli - zobacz

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »