Aktualności

Pikieta NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Zarząd Regionu Podlaskiego działając w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej NSZZ „Solidarność” organizuje w dniu 4.04.2019 roku o godzinie 15.00 pikietę przed Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. Na miejsce pikiety postarajmy się dotrzeć do godz. 14.50.
 
Postulatami  NSZZ „Solidarność” są:
  • podwyżka wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz Oświacie,
  • wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę,
  • odmrożenia wskaźnika  naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych,
  • niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
 
Należy zauważyć, że pierwszy i najważniejszy postulat dotyczy podwyżki wynagrodzeń w jednostkach sfery finansów publicznych w tym oświaty. Naturalnym i niezbędnym więc staje się udział w tej pikiecie szczególnie pracowników i członków NSZZ „Solidarność” z takich jednostek, w tym nauczycieli z wszystkich szkół. 
 
Liczymy na Waszą odpowiedzialność za sprawy członków Związku i pracowników.
 
Do wsparcia pikiety zapraszamy także członków Związku z innych Organizacji Związkowych oraz sympatyków NSZZ „Solidarność”.
Ze względów organizacyjnych prosimy o pilne zgłoszenie do dnia 2.04.2019 r. ilości uczestników pikiety z poszczególnych jednostek i szkół. 
   
Organizacje spoza Białegostoku prosimy o kontakt z Oddziałami Regionu, które powinny zorganizować dojazd do Białegostoku. Koszty przejazdu zorganizowanego, uczestników pikiety (członków Związku) zostaną zrefundowane przez Regionalny Fundusz Strajkowy.
I
Informację proszę przekazać do sekretariatu Zarządu Regionu tel. 85 7481100,
email: zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl  lub do Działu Organizacyjnego  tel. 85 7481106.
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »