Aktualności

Rozliczenie z US do końca marca

Organizacje związkowe składają w br. zeznanie roczne CIT 8 wyłącznie przy wykorzystaniu e-deklaracji na stronie internetowej www.podatki.gov.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z kolei sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa, uchwała zatwierdzająca sprawozdanie), składamy oddzielnie od zeznania CIT we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (epuap) z wykorzystaniem osobistego profilu zaufanego. Sprawozdanie finansowe składamy w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (przyjęcia uchwały OZ), nie później niż do końca czerwca. 

Szczegółowa informacja (instrukcja) oraz wzory dokumentów niezbędne do rozliczenia dostępne są tutaj
http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/dokumenty_DO
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »