Aktualności

Z wizytą u posłów i senatorów!

W poniedziałek 4 lutego br. prezydianci Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” złożyli wizyty w biurach parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy.  Parlamentarzystom zostało wręczone stanowisko Związku i lista postulatów. 
To pierwsza z akcji prowadzonej przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ “Solidarność”, który zawiązał się 11 stycznia br. w Warszawie.

Sytuację w aspekcie protestu całej „Solidarności” omówił Przewodniczacy ZR - Józef Mozolewski. O problemach oświaty i uzasadnionym niezadowoleniu nauczycieli opowiedziała Agnieszka Rzeszewska - Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji POiW.
 
NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na brak lub niewielki wzrost wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze budżetowej w sytuacji, gdy wpływy budżetowe są na tak wysokim poziomie, o jakim chwali się premier Morawiecki.  Pracownicy budżetówki czują się więc dyskryminowani widząc rosnące płace w sektorze przedsiębiorstw oraz w sferze mundurowej (policjanci i wojsko).
 
5 lutego br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”, podczas którego zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszych działań protestacyjnych.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »