Aktualności

5 nowych OZ w 2018 roku

Rozwój Związku jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych nieprzerwanie przez Region Podlaski NSZZ „Solidarność”. 

Miniony rok 2018 należy uznać niewątpliwie do udanych w Regionie, również ze względu na utworzenie 5 nowych Organizacji Zakładowych, tj.:
 
  • Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Podlaskim w Białymstoku,
  • Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku,
  • Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie,
  • Organizacji Zakładowej przy Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej,
  • Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Pilkington IGP Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku.
     
Nowe Organizacje zarejestrowane zostały już w nowej kadencji 2018-2023. To dobry prognostyk na przyszłość i impuls do dalszej efektywnej pracy na rzecz rozwoju naszego Regionu.
Witamy nowych członków w szeregach „Solidarności” oraz życzymy powodzenia i pomyślności w prowadzonej  działalności związkowej.
 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »