Aktualności

Ważny komunikat

Każda organizacja zakładowa/międzyzakładowa, do 10 stycznia, a następnie do 10 lipca (co pół roku) będzie musiała przedstawić pracodawcy informację o liczbie członków. Jeśli tego nie zrobi utraci uprawnienia jakie przysługują organizacji, do czasu przedstawienia pracodawcy tych informacji. Jest to ważna zmiana, bowiem do tej pory organizacje zakładowe przedstawiały takie informacje raz na kwartał. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wprowadziła również kilka innych istotnych zmian. Najważniejszą wydaje się być to, że do związków będą mogły należeć wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową niezależnie od tego, czy pracują w oparciu o umowę o pracę, czy, na przykład, umowę zlecenie. Nowelizacja podwyższa również próg reprezentatywności. Dla organizacji, które należą do NSZZ „Solidarność” próg reprezentatywności na poziomie zakładu wynosi teraz 8 proc. Więcej na temat nowelizacji na portalu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - zobacz 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »