Aktualności

Obrady WRDS

W piątek 28 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem nowego Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. 

W skład WRDS, której przewodniczący zmienia się co roku, wchodzą: marszałek województwa, wojewoda, przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele organizacji pracodawców.

Podczas spotkania w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej rada podsumowała mijający rok, który upłynął pod przewodnictwem byłego marszałka Jerzego Leszczyńskiego, a także podjęła uchwałę dotyczącą nowego przewodniczącego. Od stycznia 2019 roku funkcję tę będzie pełnił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
 
 
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego działają od trzech lat. Zastąpiły wcześniejsze Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Ich zadania to między innymi: rozpatrywanie spornych spraw społecznych lub gospodarczych, wyrażanie opinii w kwestiach dotyczących związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »