Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

13 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu, które rozpoczęto odmówieniem modlitwy w intencji zmarłego członka Zarządu Regionu - Andrzeja Osmolskiego.

Następnie obradowano zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przewodniczący ZR - Józef Mozolewski, przekazał informacje z działalności Zarządu Regionu pomiędzy posiedzeniami. informację z posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej złożył Eugeniusz Formejster -  Wiceprzewodniczący ZR.

Zarząd Regionu zapoznał się z prezentacją wyników ankiety przeprowadzonej wśród delegatów na ostatnim posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego i odbył w tej sprawie merytoryczną dyskusję. Wyniki ankiety i wnioski z niej wynikające uznano jako cele działania Zarządu Regionu w bieżącej kadencji.

Omawiano różne kwestie dotyczące funkcjonowania Związku w Regionie takie jak: komunikacja, informacja związkowa, promocja i rozwój Związku.
 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »