Aktualności

Świętujemy z Niepodległą

6 listopada 2018 roku uczniowie SP nr 1 w Mońkach biorący udział w projekcie „Świętujemy z Niepodległą" uczestniczyli w lekcji żywej historii pt. „Polskie drogi do niepodległości”, którą poprowadził Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski. Spotkanie odbyło się w Monieckim Ośrodku Kultury i uczestniczyło w nim ok. 100 uczniów.

Młodzież uczestnicząca w spotkaniu miała okazję zapoznać się z historią powstania NSZZ „Solidarność”. W referacie swoim Przewodniczący podkreślił rolę Ojca Świętego Jana Pawła II, który przybywając z pierwszą pielgrzymką do naszego kraju odmienił oblicze polskiej ziemi. Podczas tej pielgrzymki padły pamiętne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. Jak powiedział Przewodniczący słowa te miały szczególne znaczenie dla społeczeństwa polskiego, w którym krystalizowała się idea zmiany systemu politycznego. Wkład Papieża Polaka w drodze Polski do niepodległości jest bezcenny. Bez niego moglibyśmy do dzisiaj tkwić w ustroju komunistycznym. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Regionu uwypuklił trudny okres narodu polskiego w tym „Solidarności” po 13 grudnia 1981 r., kiedy to na terenie naszego kraju wprowadzono stan wojenny, który przyniósł Polakom wiele cierpień, represji, okrucieństwa, a także śmiertelne ofiary.

Spotkanie z bezpośrednim uczestnikiem tamtych wydarzeń jak stwierdziła koordynatorka projektu Pani Anna Zyskowska było niewątpliwe cenną i interesującą lekcją żywej historii, która z pewnością poszerzyła swoją wiedzę o nowe fakty historyczne dotyczące roli NSZZ „Solidarność” .

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »