Aktualności

KZD wybrał władze Związku

Obradujący w dniach 24-25 października 2018 roku w Częstochowie Krajowy Zjazd Delegatów wybrał władze krajowe Związku na nową kadencję: Przewodniczącego KK, Komisję Krajową i Krajową Komisję Rewizyjną.

Piotr Duda został wybrany Przewodniczącym Komisji Krajowej na kolejną trzecią kadencję. 

Z Regionu Podlaskiego w skład władz krajowych wchodzą: do Komisji Krajowej - Józef Mozolewski z racji pełnienia funkcji Przewodniczącego ZR oraz Eugeniusz Formejster wybrany przez KZD. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Jerzy Grodzki.
 
Od lewej: Eugeniusz Formejster, Sławomir Grygoruk, Józef Mozolewski, Agnieszka Rzeszewska, Jerzy Grodzki.
 
KZD przyjął uchwałę programową, która będzie podstawowym wyznacznikiem działań Związku w okresie kadencji. Przyjęto także inne uchwały i stanowiska dotyczące funkcjonowania Związku oraz jego relacji z organami władzy centralnej i samorządowej. Wprowadzono także kilka zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”, w tym m.in. tę wydłużającą kadencję władz każdej struktury Związku do 5 lat.
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »