Aktualności

Żywa lekcja historii

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 10 października br. z inicjatywy kolegi Eugeniusza Wojtkielewicza - Przewodniczącego Oddziału Zarządu Regionu Podlaskiego, NSZZ  Solidarność” w Mońkach, w Szkole Podstawowej w Jasionówce miała miejsce żywa lekcja historii pn. „Polskie drogi do niepodległości”, którą poprowadził przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski. 

Około 100. uczniów wysłuchało referatu Przewodniczącego ZR na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, począwszy od 1918 roku, po historię współczesną, czyli protesty robotnicze, historię powstania „Solidarności” i jej działalność w latach osiemdziesiątych z uwypukleniem wkładu Papieża Jana Pawła II w drogę do niepodległości.  Musimy pamiętać o tym, że to Ojciec Święty Jan Paweł II dał Polakom nadzieję i wielokrotnie przypomniał, że  Polska jest krajem, który zawsze przeciwstawił się każdemu z zaborców. Wkład Papieża Polaka w drodze Polski do niepodległości jest bezcenny. Bez niego moglibyśmy do dzisiaj tkwić w ustroju komunistycznym. 

Spotkanie z bezpośrednim uczestnikiem tamtych wydarzeń było niewątpliwe cenną i interesującą lekcją historii dla młodzieży, która z pewnością poszerzyła swoją wiedzę o nowe fakty historyczne dotyczące roli NSZZ „Solidarność” w latach 80. i 90. ubiegłego wieku oraz współczesną rolę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »