Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

W dniu 4 grudnia w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Zarząd Regionu oraz członkowie Prezydium ZR zlozyli informacje z prac Zarządu Regionu, Komisji Krajowej oraz KZD.

Członkowie Zarządu Regionu przedstawiali informacje na temat bieżącej sytuacji w zakładach i branżach, które reprezentują.
Zarząd Regionu debatował nad sprawami związanymi z funkcjonowaniem związku w Regionie.
 
W dalszej części obrad członkowie Komisji Krajowej przedstawili sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej, co stało się podstawą do dyskusji o bieżącej sytuacji w kraju i regionie w kontekście spraw pracowniczych i związkowych.
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »