Aktualności

Kolejny etap protestu strażaków

Z uwagi na brak porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postulatów zgłoszonych przez NSZZ "Solidarność" przy Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 1 października o godz. 18:00 wywieszono flagi i transparenty związkowe, zgodnie z decyzją Rady MPSP NSZZ Solidarność.

W dniu 01-10-2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ - Jerzego Wielgusa, Krzysztofa Andury, Damiana Kochonia, Pawła Deli i Bartłomieja Mickiewicza z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Edwardem Zarembą. W związku z tym że propozycja porozumienia przedstawiona przez MSWiA i omówiona na spotkaniu wszystkich przedstawicieli struktur regionalnych/międzyregionalnych w dniu 28-09-2018 r. spotkała się z dezaprobatą strony związkowej przygotowano i przedstawiono nową propozycję porozumienia zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 28-09-2018 r.. Propozycja została przyjęta jednak z uwagi na brak możliwości uzgodnienia z Kierownictwem MSWiA późnym popołudniem strona związkowa została poinformowana o tym że sprawa będzie omawiana na posiedzeniu Kierownictwa MSWiA w dniu 02-10-2018 r. O wynikach rozmów i dalszych krokach przedstawiciele MSWiA poinformują stronę związkową niezwłocznie.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »