Aktualności

Warsztaty medialne

W dniach 24-25 września br. w Regionie Podlaskim odbyło się  dwudniowe szkolenie pn. „Wizerunek działacza związkowego”, które poprowadziła kol. Maryla Kościńska - trener Działu Szkoleń i Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Wzięli w nim udział m.in. nowowybrani członkowie Komisji Zakładowych oraz członkowie powstających nowych struktur w naszym Regionie – Sekcji Kobiet i Sekcji Młodych.
 
Ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz praca z kamerą nie tylko wzbogacały program zajęć, a przede wszystkim umożliwiały aktywny udział  wszystkich uczestników w szkoleniu, poszerzenie swojej wiedzy i udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
 
To była również niepowtarzalna okazja do praktycznej nauki wystąpień publicznych, poznania swoich słabych i mocnych stron oraz uzyskania cennych wskazówek na przyszłość.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Region Podlaski NSZZ „Solidarność” już w październiku:
 
17-18 października 2018 r. – „Rozwój Związku – szkolenie podstawowe”
24 października 2018 r. – „Zasady działania Zakładowej Komisji Rewizyjnej”
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »