Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

Podsumowanie działań Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność", przyjęcie budżetu, informacja z prac Komisji Krajowej, obecna sytuacja w regionie i kraju oraz dyskusja nad zbliżającymi się wyborami samorządowymi - to główne tematy omawiane w czasie posiedzenia Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.

Informację z pracy Zarządu Regionu przedstawił Przewodniczący ZR - Józef Mozolewski.

Sprawozdanie finansowe oraz plan budżetu przygotował i przedstawił skarbnik ZR - Henryk Łupiński.

Informację z prac Komisji Krajowej przedstawił Wiceprzewodniczący ZR - Eugeniusz Formejster.

Informację o sytuacji w sekcji oświaty oraz strukturach pożarnictwa przedstawili: Agnieszka Rzeszewska i Maciej Łozowski.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »