Aktualności

XXVI Krajowy Zjazd Delegatów

W wyjątkowym wnętrzu kieleckiej katedry odbyła się uroczysta msza św. poprzedzająca obrady 26 Krajowego Zjazdu Delegatów ( Kielce, 22-23.11.2012) Uroczystość poprowadził bp Kazimierz Ryczan, metropolita kielecki i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy w asyście bp Mariana Florczyka.  

W swojej homilii bp Ryczan szczególną uwagę zwrócił na znaczenie solidarności, jako wartości czy etosu życia. Metropolita namawiał do spojrzenia na współczesne oblicze solidarności i związku zawodowego, który jest emanacją tej wartości. Jej siła nie była wynikiem nienawiści, nie torowały jej drogi czołgi. Jan Paweł II nie był członkiem „S” ale miał poczucie solidarności, księża nie należeli do „S”, ale byli solidarni, Polacy za granicą również nie byli członkami Związku, ale czuli solidarność z przemianami w Polsce. 
Solidarność to nie koalicja to nie unia. – Koalicja bez zasad przemienia się w oligarchię – mówił duszpasterz. Solidarność to wartość, którą należy zdobywać i pielęgnować przez całe życie. Nie da się jednak tego zrobić bez innej wartości, o które mówił podczas swoich spotkań z Polakami Jan Paweł II. - „Nie ma solidarności bez miłości” – cytował słowa Papieża, Duszpasterz Ludzi Pracy. Tyle rzeczy należy zmienić, wyprostować, odbudować. Tego nie da się zrobić bez miłości. Solidarność nakazuje poszanowanie praw czy opinii różnych grup. Bez miłości może istnieć klika – mówił bp Ryczan.
Duszpasterz zaznaczył, że rolą związku obecnie jest dopominanie się o godne wynagrodzenie, prawa pracownicze ale także edukacja. – Zachowajcie czyste ręce. Nie dokładajcie się afer. Bez czystych rąk nie ma solidarności  - przestrzegał biskup kielecki. 
Duszpasterz określił również rolę kościoła. – Kościół opowie się za krzyżem, za równością, braterstwem. Kościół poprowadzi się ludzi do zbawienia – zakończył bp Ryczan. 
Po uroczystości delegaci złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki a następnie udali się do hali wystawowej Targów Kieleckich, w której to odbyły się obrady KZD.

Delegatów przywitał Waldemar Bartosz, przewodniczący ZR Świętokrzyskiego i prezydent Kielc Wojciech Lubawski. 
Prezes IPN Łukasz Kamiński dziękował delegatom za wspólne przedsięwzięcia podejmowane ze Związkiem. 
Tematyką przewodnią Zjazdu były problemy pracownicze, dyskryminacja oraz pogarszająca się kondycja ekonomiczna społeczeństwa. Stop 67, umowy śmieciowe, płaca minimalna, walka z przerzucaniem kryzysu na pracownika czy dialog społeczny to tematy, na których w kolejnych miesiącach będą koncertowały się działania NSZZ „Solidarność”. Uzupełniono również skład Komisji Krajowej.
W czasie  Zjazdu głos zabrała Główna Inspektor Pracy -  pani Iwona Hickiewicz, która opowiedziała o działaniach, które podejmuje Państwowa Inspekcja Pracy, jednocześnie wyrażając opinię, że jeśli potrzebne są zmiany w przepisach pracy, to w tych miejscach, gdzie powodują one niejednoznaczną interpretację, przez co powstają patologie na rynku pracy.

Zastępca sekretarza generalnego EKZZ Józef Niemiec, zwrócił uwagę na rosnące w całej Unii Europejskiej bezrobocie. W chwili obecnej 26 mln. pracowników pozostaje bez zatrudnienia. W zeszłym roku przybyły kolejne 2 mln. Według EKZZ zwiazki zawodowe muszą  sprzeciwiać się polityce zaciskania pasa, bo ona m.in. doprowadza do tak wysokiego bezrobocia.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od uroczystości przyznania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”, Mariannie Popiełuszko, matce bł. Ks. Jerzego, który to tytuł w jej imieniu odebrał brat ks. Jerzego, Józef. 

Następnie delegaci przyjeli uchwały i stanowiska 26 KZD oraz wzieli udział w dwóch debatach - gospodarczej, prowadzonej przez Stefana Portet oraz społecznej, przygotowanej przez Ryszarda Bugaja.

W 26 Krajowym Zjeździe Delegatów udział wzięło 324 delegatów „S” oraz liczne grono Gości i osób związanych z „Solidarnością”

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »