Aktualności

Spotkanie ws. Sanepidu

Dzisiaj w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ doszło do spotkania Przewodniczacego Regionu - Józefa Mozolewskiego z przedstawicielami organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku oraz przy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku. Spotkanie dotyczyło braku realizacji ustawowych podwyżek płac (od 1.07.2017 r.), z uwzględnieniem współczynnika pracy 1,05 dla pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Inspekcji Sanitarnej posiadających specjalizację lub studia podyplomowe, mające zastosowania w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Stanowisko w tej sprawie zostało przyjete na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" (zobacz tutaj), a Przewodniczący ZR wystosował list do Ministra Zdrowia z prośbą o konstruktywną pomoc w rozwiązaniu przedstawionego problemu.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »