Aktualności

Seminarium EZA

W dniach 6 - 8 lipca br. w miejscowości Osijek w Chorwacji miało miejsce międzynarodowe seminarium poświęcone sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jednym z prelegentów na w/w seminarium był Wiceprezydent EZA a zarazem Przewodniczący podlaskich struktur Solidarności - Józef Mozolewski. Wygłosił on referat pn. "Ludzie młodzi na rynku pracy - możliwości poprawy ich sytuacji"

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »