Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Regionu

22 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" w kadencji 2018 - 2022.

W trakcie obrad przyjęto regulamin funkcjonowania Zarządu oraz nową strukturę organizacyjną. Zgodnie ze statutem kandydatury na członków Prezydium ZR wraz z funkcjami i zakresem obowiązków zaproponował Przewodniczący ZR Józef Mozolewski.

W głosowaniu tajnym wybrano Prezydium ZR w składzie:

Imię i Nazwisko

Funkcja

Zakres obowiązków

 

Eugeniusz Formejster

Wiceprzewodniczący ZR,Sekretarz

Dział Prawny (obsługa prawna, negocjacje, konsultacje), Dział Organizacyjny (dokumentacja ZR, rejestry, sprawy organizacyjne). Organizacje Związkowe, Oddziały Regionu, Sekcje branżowe. Informacja związkowa, promocja, komunikacja.

 

Eugeniusz Stepanczuk

Wiceprzewodniczący ZR

Działalność gospodarcza Regionu (budynki, Spółka „Domy"), sport i rekreacja, polityka socjalna.

 

Henryk Łupinski

Skarbnik ZR

Majątek Związku, księgowość, kasa, inwentaryzacja

 

Paweł Myszkowski

Członek Prezydium ZR

Sport i rekreacja, turystyka, polityka socjalna.

 

Marek Stachurski

Członek Prezydium ZR

Sekcje branżowe, negocjacje branżowe, polityka informacyjna branż.
 

Zdzisław Koncewicz

Członek Prezydium ZR

Organizacje Związkowe, Oddziały Regionu

 

Agnieszka Rzeszewska

Członek Prezydium ZR

Kontakty z administracją rządową i samorządową (negocjacje samorządowe, opiniowanie projektów 
samorządowych)
 

Roman Sadokierski

Członek Prezydium ZR

Organizacje Związkowe, Oddziały Regionu

 

Jarosław Woszczenko

Członek Prezydium ZR

Sekcje branżowe, negocjacje branżowe, polityka informacyjna branż.

 

Za całość działalności Zarządu Regionu odpowiada Przewodniczący Józef Mozolewski (wybrany przez Walne Zebranie Delegatów Regionu), a w bezpośredniej podległości posiada administrację i majątek Regionu, sprawy kadr i zatrudnienia, Dział Szkoleń i Programów Europejskich, rozwój związku, sprawy polityczne, kontakty z administracją rządową i samorządową i kontakty zagraniczne.
 
Zarząd Regionu podjął także niezbędne decyzje upoważniające Prezydium do prowadzenia działalności we wskazanych obszarach i zakresach kompetencji.
 
Z uwagi na okres wakacyjny i urlopowy nastepne posiedzenie Zarządu Regionu zaplanowano na wrzesień br.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »