Aktualności

Decyzje WZD Regionu Podlaskiego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ “Solidarność” w przerwach pomiędzy poszczególnymi wyborami wypracowało stanowiska i apele dotyczące bieżących spraw kraju, regionu, branż oraz spraw pracowniczych i społecznych:

 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »