Aktualności

XXVII WZD Regionu Podlaskiego

15 czerwca 2018 roku w Zagruszanach k. Zabłudowa odbyło się XXVII Walne Zabranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Podlaskiego, na którym wybrano władze na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym ponownie został wybrany Józef Mozolewski. 

 
W skład Zarządu Regionu weszli:

L.P.

Nazwisko i Imię

Zakład pracy

1.        

Bagiński Wojciech

Krajowa Administracja Skarbowa w Białymstoku

2.        

Bańkowski Artur

Inwido Production S.A. Sokółka

3.        

Borkowski Grzegorz

Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku

4.        

Borkowski Krzysztof

Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza

5.        

Dembicki Dariusz

Mazowiecka Spółka Gazownicza - Gazownia Białostocka

6.        

Formejster Eugeniusz

Pfleiderer Grajewo 

7.        

Grodzki Jerzy

PKP Białystok

8.        

Kiszkiel Waldemar

CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok

9.        

Koncewicz Zdzisław

Szpital Wojewódzki w Suwałkach

10.    

Kowalczuk Wiesława

Bison – Chucks S.A. Białystok

11.    

Kowalczyk Zygmunt

MPEC Białystok

12.    

Królik Robert

OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

13.    

Ksepka Stanisław

Jubilat Białystok

14.    

Lebieżyński Zbigniew

KPKM Białystok

15.    

Łozowski Maciej

OM Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

16.    

Łupiński Henryk

Region Podlaski NSZZ "Solidarność"

17.    

Marczuk-Sadowska Amanda

IKEA Industry Poland Sp. z o. o. - Oddział Orla

18.    

Myszkowski Paweł

Politechnika Białostocka

19.    

Nazarewicz Tadeusz

Zespół Szkół w Siemiatyczach

20.    

Niewińska Anna

„Forte” Białystok

21.    

Okuniewska Barbara

Browar "Dojlidy" Białystok

22.    

Osmolski Andrzej

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach

23.    

Rzeszewska Agnieszka

OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

24.    

Sadokierski Roman

Zakłady Maszynowe HAMECH Hajnówka

25.    

Stachurski Marek

PKP Białystok

26.    

Stepanczuk Eugeniusz

PGE Zakład Energetyczny Białystok

27.    

Szmurło Adam

SM „Rodzina Kolejowa” Białystok

28.    

Tokarski Władysław

Straż Miejska w Białymstoku

29.    

Waszczuk Kazimierz

Oddział ZR w Wysokiem Mazowieckiem

30.    

Wielgat Bogdan

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie

31.    

Woronowicz Ryszard

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku

32.    

Woszczenko Jarosław

SP ZOZ Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

33.    

Zalewska Katarzyna

Fasty S.A. Białystok

34.    

Zieliński Tomasz 

DAK-POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej

 
Do Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Podlaskiego wybrani zostali:
  

L.P.

Nazwisko i Imię

Zakład pracy

1

Gierałtowski Bogdan

PKP Białystok

2

Kowalewska Beata Małgorzata

Fasty S.A. Białystok

3

Kozłowski Jarosław

Sekcja Emerytów i Rencistów w Białymstoku

4

Łapińska Mariola  Beata

Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku

5

Łempicki Daniel

OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

6

Szliserman Sylwia

OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

7

Wyszyński Janusz

PKP Białystok

 Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów wybrani zostali:

 L.P Nazwisko i ImięZakład Pracy 
 1 Formejster Eugeniusz            Pfleiderer Grajewo   
 2 Grodzki Jerzy           PKP Białystok       
 3 Grygoruk Sławomir MPEC Białystok
 4 Mozolewski Józef SP ZOZ Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 5 Rogaczewski Kazimierz Mazowiecka Spółka Gazownicza - Gazownia Białostocka
 6 Rzeszewska Agnieszka OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »