Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

Zarząd Regionu Podlaskiego podsumował swoje działania w okresie mijającej kadencji przyjmując sprawozdanie z działalności ZR w latach 2014– 2018.

Nasz Region efektywnie wspiera Organizacje Zakładowe (pomoc organizacyjna, merytoryczna, prawna) w wypełnianiu ich bieżących zadań, zarówno w kontaktach z pracodawcą, jak też wynikających z zobowiązań wobec członków związku. Działacze związkowi nabywają stosowne umiejętności w kierunkowym cyklu szkoleń. 
Region Podlaski jest bardzo aktywny w promowaniu dialogu społecznego, godnej pracy i stabilnych form zatrudnienia, realizuje szereg konferencji i akcji promocyjnych.
 
Przewodniczący Zarządu Regionu Józef Mozolewski skierował słowa podziękowania do wszystkich Organizacji Związkowych w Regionie, szczególnie do tych, które aktywnie wspierały wszelkie działania związku, zwrócił się także do członków Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej przekazując im listy gratulacyjne z podziękowaniem za wykonaną pracę w mijającej kadencji.
 
W dalszej części obrad przyjęto sprawozdanie z działalności finansowej za 2017 rok, omówiono kwestie związane z organizacją najbliższego WZD Regionu Podlaskiego  oraz inne sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania związku.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »