Aktualności

Konsultacje przed referendum konstytucyjnym

19 lutego 2018 r. w Sali Konferencyjnej Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku odbyło się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji.

Wiodącym tematem spotkania były „Prawa emerytalne i zabezpieczenie społeczne w świetle Konstytucji RP”.
 


Konsultacje są prowadzone, po to żeby w referendum, oprócz pytania o to, czy zmiana jest potrzebna, pojawiły się także zagadnienia na temat najważniejszych spraw, które miałyby zostać umiejscowione w nowym akcie normatywnym.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »