Aktualności

Związek to praca zespołowa

W dniach 1-2 lutego br. kolejni członkowie naszego Związku  poszerzali swoją wiedzę z zakresu rozwoju zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”.

W zajęciach, które tradycyjnie poprowadził Janusz Zabiega – szef i trener Działu Szkoleń i Rozwoju Związku KK NSZZ „Solidarność”, uczestniczyli związkowcy z Białegostoku i Oddziałów Regionu.
To była kolejna okazja do uświadomienia sposobu funkcjonowania Związku dziś oraz przyjrzenia się pracy liderów związkowych i całych Komisji Zakładowych. 
Między innymi, zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia lidera w zakładzie pracy oraz zaangażowania w działalność związkową wielu członków Związku.
 
Efektem szkolenia było opracowanie planu rozwoju poszczególnych Organizacji Zakładowych z powołaniem zespołu oraz podziałem zadań i obowiązków.
Nie ulega wątpliwości, iż skuteczność działania i osiąganie wymiernych rezultatów jest większe w zespołowym prowadzeniu działań w zakładzie pracy, w tym szczególnie w organizowaniu pracowników.
 
 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »