Aktualności

Jest już napis Białystok na dworcu PKS

Na budynku dworca PKS NOVA pojawił się napis "BIAŁYSTOK". Podróżni nie będą mieli już wątpliwości, gdzie się znajdują.

O słowo "BIAŁYSTOK" upominali się związkowcy, politycy, działacze społeczni i mieszkańcy. Do tej pory na fasadzie budynku było tylko logo przewoźnika i województwa podlaskiego. Po wielu dyskusjach m.in. podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego marszałek województwa zobowiązał się do umieszczenia tam napisu "BIAŁYSTOK".

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »