Aktualności

Uroczystość odsłonięcia tablicy

19 grudnia br. w Białymstoku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gest solidarności mieszkańców Białostocczyzny z narodem Węgierskim w 1956 roku.

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy, ufundowanej przez rząd Węgierski, miało miejsce przed budynkiem Archiwum Państwowego w Białymstoku, przy Rynku Kościuszki 4. To szczególne miejsce, w którym w 1956 roku mieszkańcy Białegostoku prowadzili zbiórki pieniędzy, lekarstw i żywności dla walczącego z reżimem komunistycznym narodu Węgierskiego oraz zbiorowo oddawali krew.

W tym niecodziennym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ambasady Węgierskiej z Ambasador Węgier w Polsce - dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski, przedstawiciele kościołów katolickiego i prawosławnego, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści oraz zaproszeni goście.
 
Głównym organizatorem był Region Podlaski NSZZ „Solidarność” oraz Ambasada Węgier w Polsce.
 
Uroczystość poprzedziła konferencja historyczna w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim poświęcona wydarzeniom roku 1956 w Polsce i na Węgrzech.
Podczas konferencji swoje referaty wygłosili: Wicekonsul Ambasady Węgier - dr Pal Attila Illes oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku - dr Marek Kietliński, ukazując wydarzenia w Budapeszcie w 1956 roku oraz gesty wsparcia mieszkańców Białegostoku tuż po wybuchu rewolucji węgierskiej.
W holu głównym można było również obejrzeć wystawę IPN pn. "1956: Polska-Węgry. Historia i pamięć".

„Wydarzenia roku 1956 są szczególnym dowodem na wspólne dziedzictwo historyczne, które wyrosło na fundamencie dążeń i pragnień obu naszych narodów do odzyskania wolności i suwerenności” – podkreślił podczas swojego wystąpienia Przewodniczący Zarządu Regionu – Józef Mozolewski, dodając, iż „Wspólnota tych pragnień, doprowadziła do wydarzeń, jakie miały miejsce w 1956 roku – najpierw w Polsce (Poznański Czerwiec'56), a później na Węgrzech”.
 
 
Na zakończenie organizatorzy złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 
Należy nadmienić, iż uroczystości zostały zorganizowane we współpracy z Wojewodą Podlaskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Prezydentem Miasta Białegostoku, Przewodniczącym Rady Miasta Białegostoku, Archiwum Państwowym w Białymstoku oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.
Patronat medialny objęli: TVP Białystok oraz Polskie Radio Białystok.
 
 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »