Aktualności

Nadanie Sztandaru MOPR w Suwałkach

25 listopada z okazji Dnia Pracownika Socjalnego nadano Sztandar Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
Inspiracją do ustanowienia sztandaru MOPR były decyzje podjęte przez najwyższe władze kościelne i państwowe ustanawiające rok 2017 Rokiem Świętego Brata Alberta - zakonnika, który powodowany miłością Boga i bliźniego poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym.

Sztandar wyświęcono w Konkatedrze św. Aleksandra w Suwałach.
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »