Aktualności

Żywa lekcja historii

W przeddzień 99-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka w Trzciannem miała miejsce żywa lekcja historii pn. „Polskie drogi do niepodległości”, którą poprowadził Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski.

Uczniowie mieli możliwość wysłuchania referatu Przewodniczącego ZR na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, począwszy od 1918 roku, po historię współczesną czyli protesty robotnicze, historię powstania „Solidarności” i jej działalność w latach osiemdziesiątych z uwypukleniem Obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku.

Spotkanie z bezpośrednim uczestnikiem tamtych wydarzeń było niewątpliwe cenną i interesującą lekcją historii dla młodzieży, która z pewnością poszerzyła swoją wiedzę o nowe fakty historyczne dotyczące roli NSZZ „Solidarność” w latach 80. i 90. ubiegłego wieku oraz współczesną rolę „Solidarności”.
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »