Aktualności

Zebranie OM POiW w Białymstoku

16 października br. w sali konferencyjnej Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie przewodniczących Kół Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku. Tematami obrad były procedury związane z wyborami na kadencję 2018 - 2022 jak również bieżące sprawy dotyczące oświaty.

Uczestników zebrania odwiedził Przewodniczący podlaskich struktur Solidarnośći - Józef Mozolewski. Z okazji Święta Edukacji Narodowej w dowód uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę złożył na ręce Przewodniczącej OM - Agnieszki Rzeszewskiej symboliczny bukiet kwiatów.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »