Aktualności

Obchody 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W ramach obchodów 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w dn. 12 i 13 grudnia br. w Białymstoku odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Pierwszego dnia w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku miało miejsce spotkanie okolicznościowe połączone z prezentacją materiałów Białostockiej Oficyny Wydawniczej z lat stanu wojennego. Swoje przemówienia wygłosiła Dyrektor Oddziału IPN - Barbara Bojaryn-Kazberuk, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski oraz Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku - Ks. Prałat Adam Szot. Następnie swój referat zaprezentował Prokurator IPN - Radosław Ignatiew.

13 grudnia br. Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” gościł młodzież z Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie. Podczas wykładu Przewodniczącego Zarządu - Józefa Mozolewskiego uczniowie zdobyli cenną lekcje historii dotyczącą wprowadzenia stanu wojennego.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z młodzieżą pn. „Solidarni po latach”, które odbyło się w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym.

Następnie uczniowie uczestniczyli w koncercie działacza opozycyjnego w czasach PRL - Andrzeja Kołakowskiego, który przy akompaniamencie gitary wykonywał pieśni o tematyce historyczno-patriotycznej.

Kończąc swoją wizytę młodzież z zaprzyjaźnionego Gimnazjum złożyła kwiaty pod pomnikiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Drugiego dnia obchodów, tj. 13 grudnia br. o godzinie 18.00, w kościele pw. Św. Rocha została odprawiona Msza święta przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Białostockiego, w intencji Ojczyzny, ofiar stanu wojennego oraz członków NSZZ „Solidarność”.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz ulicą Lipową i Rynkiem Kościuszki pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas przemarszu zostały odmówione modlitwy oraz złożono kwiaty pod pomnik ofiar katastrofy w Smoleńsku, tablicę pamiątkową Więzionych, Represjonowanych, Internowanych oraz pomnik bł. Ojca Świętego Jana Pawła II. W marszu brały udział poczety sztandarowe, harcerze oraz setki uczestników.

Pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono kwiaty oraz zostały odmówione modlitwy prowadzone przez Księdza Prałata Adama Szota, które zamykały uroczystości.

Obchody odbyły się pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego, a ich organizatorami byli: Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność, Oddział IPN w Białymstoku oraz Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »