Aktualności

Uczczono pamięć ofiar wypadków

27 kwietnia 2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ ”Solidarność” zorganizowano seminarium poświęcone tej tematyce.

Organizatorami spotkania był Region Podlaski NSZZ "Solidarność" wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku. W roku bieżącym jako współorganizatorzy uczestniczyli również Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego oraz PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A.
 
Wśród zaproszonych gości w seminarium udział wzięli przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, organów administracji rządowej, nadzoru nad warunkami pracy oraz służb mundurowych.
 
W założeniu dzień ten ma przypominać, że promocja oraz tworzenie kultury bezpiecznej pracy może zredukować liczbę osób, które poniosły śmierć w związku z warunkami pracy.
 
Okręgowy Inspektor Pracy - Marek Aleksiejuk w swoim referacie przedstawił zebranym jak szerokim i jednocześnie mało znanym pojęciem są społeczne koszty wypadków przy pracy.
 
Przewodniczący NSZZ ”Solidarność” Regionu Podlaskiego - Józef Mozolewski w wystąpieniu nawiązał natomiast do gali IX edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, która odbyła się 21 marca 2017r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wskazując, że tych pracodawców szczególnie należy promować i przedstawiać szerszemu społeczeństwu jako wzór do naśladowania.  
 
W trakcie dyskusji wiele osób wskazywało, że przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe powinno stanowić normę w naszych zakładach pracy.
 
Tekst: https://bialystok.pip.gov.pl

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »