Aktualności

Wybory w Radzie podlaskiego NFZ

31 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie aktów powołania członków Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ a następnym wybór Przewodniczącego Rady. Jednogłośnie na tą funkcję powołano Józefa Mozolewskiego - Przewodniczącego podlaskiej "Solidarności".

Zgodnie z art. 106 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. Kadencja rady oddziału trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia rady.

Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu w związku z zadaniem, o którym mowa w ust. 10 pkt 6 ustawy (kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności) może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych oraz ma wgląd we wszelkie dokumenty związane z działalnością oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 
Członkom rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie przysługuje wynagrodzenie.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »