Aktualności

Prezydium WRDS w Regionie Podlaskim

W dniu 16 listopada 2016r. w  siedzibie NSZZ „Solidarność” w Białymstoku przy ul. Suraskiej 1 odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady – Józef Mozolewski. W posiedzeniu uczestniczyli; Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Podlaskiego Eugeniusz Muszyc, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Zbigniew Lenart, Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Michał Karpowicz, Waldemar Pędziński reprezentujący Pracodawców RP, Wiesław Żyliński - dyrektor Gabinetu Marszałka i Agnieszka Olchin Przewodnicząca zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i prawa pracy. Gośćmi Prezydium była Magdalena Borkowska Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Katarzyna Zajkowska Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.  

Posiedzenie poświęcone było nakładom na świadczenia opieki zdrowotnej w województwie podlaskim w latach 2012 - 2015. Prezentację dotyczącą przeznaczonych środków dla sektora publicznego i niepublicznego w rozbiciu na POZ, AOS, leczenie szpitalne i inne przedstawił członek Prezydium, Przewodniczący zespołu roboczego dotyczącego sytuacji w ochronie zdrowia dr Waldemar Pędziński.

W związku z wielością pytań dotyczących aktualnejn i nadchodzącej sytuacji w ochronie zdrowia, ustalono termin następnego posiedzenia Prezydium, dotyczącego sytuacji w ochronie zdrowia na 29 listopada 2016r. Na to posiedzenie zostaną zaproszeni dyrektorzy szpitali województwa podlaskiego. Będzie to spotkanie przygotowawcze do posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w grudniu 2016 r. z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Piotra Gryza i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Andrzeja Jacyna.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »