Aktualności

Porozumienie organizacji związkowych

W poniedziałek, 7 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" przy ulicy Suraskiej 1 w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" przy Izbie Skarbowej w Białymstoku i Zakładową Organizacją Izbową Związku Zawodowego Celnicy PL w Izbie Celnej w Białymstoku.

Sygnatariuszami umowy były czteroosobowe delegacje zarządów obu organizacji. NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Wojciech Bagiński, Edward Demianiuk, Maciej Mackiewicz i Maciej Iwanowski. W imieniu ZZ Celnicy PL umowę parafowali: Krzysztof Małaszewicz, Adam Gauk, Dariusz Charkiewicz i Michał Dąbrowski. Orędownikiem porozumienia jest Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.

W swoim wystąpieniu podczas uroczystości wyraził zadowolenie, że obie organizacje chcą ze sobą współpracować i tym samym jednoczą się w walce o prawa pracownicze. Przekazał również wskazówki do dalszej działalności, stwierdzając: „Szanujący się związek zawodowy szanuje swojego pracodawcę, a szanujący się pracodawca szanuje związek zawodowy. Celem działania związku zawodowego jest reprezentowanie interesów pracowników i znalezienie najkorzystniejszego dla nich kompromisu”.

Podsumowując podpisanie porozumienia Krzysztof Małaszewicz, przewodniczący ZOI ZZ Celnicy PL w Izbie w Białymstoku stwierdził: „Nasza umowa jest formalnym potwierdzeniem tego, co od kilku miesięcy jest stanem faktycznym. Już wiosną rozpoczęliśmy wspólnie z Wojtkiem Bagińskim rozmowy. Szybko doszliśmy do wniosku, że współpraca jest niezbędna dla obu stron. Dwie największe organizacje związkowe działające w zakładach, które w ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej będą skonsolidowane, powinny ze sobą współpracować. Naszym szczęściem jest to, że my nie musimy, a chcemy i możemy współpracować, co dzisiaj formalnie potwierdziliśmy podpisaniem porozumienia. Jako przewodniczący młodej organizacji chcę czerpać z doświadczenia i tradycji działaczy NSZZ "Solidarność". Cieszę się, że udało nam się pozyskać do działalności na rzecz obrony praw pracowniczych partnera, który w skali kraju i regionu jest największą organizacją związkową”. 

Zadowolenia z podpisania porozumienia nie ukrywał również Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Izbie Skarbowej w Białymstoku: „Naszym kolegom udało się stworzyć dynamiczną organizację, która jest niezwykle zaangażowana w obronę interesów społecznoekonomicznych funkcjonariuszy. Bierzemy się ostro do pracy. Widzę w naszym porozumieniu duży potencjał. Chcemy dla pracodawcy być partnerem, a naszym mottem niech będzie: nic o pracownikach bez pracowników”.  

Bezpośrednio po podpisaniu porozumienia odbyło się robocze posiedzenie delegacji obu organizacji związkowych. Ustalono na nim plan działań na najbliższy okres. Obie strony zgodziły się, że obecnie najważniejszą kwestią jest zajęcie jednolitego stanowiska wobec pracodawcy w trakcie procesu konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Zaawansowane prace nad reformą Krajowej Administracji Skarbowej, przy jednoczesnym braku satysfakcjonujących informacji budzą obawy i niepokój zarówno w środowisku pracowników administracji podatkowej, jak i funkcjonariuszy celnych. Rolą związków zawodowych jest aktywne uczestniczenie w procesie planowanej konsolidacji oraz przede wszystkim zapewnienie ochrony miejsc pracy i służby swoim członkom.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »