Aktualności

Zażalenie uwzględnione

W dniu 5 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił zażalenie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku i kolegi Zbigniewa Brożka na Postanowienie Prokuratora Rejonowego Białystok – Północ  o umorzeniu dochodzenia.

Sąd uchylił to postanowienie i przekazał Prokuratorowi do ponownego rozpoznania w sprawie naruszenia prawa materialnego tj. art. 35 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2014.167 j.t.), polegającego na utrudnianiu wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w BIAZET S.A. polegającego na odmowie zwalniania kolegi Zbigniewa Brożka w celu wykonywania przez niego doraźnej czynności związkowej za wynagrodzeniem.
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »