Aktualności

XXVI WZD Regionu Podlaskiego

W sobotę, 24 września 2016 r. w Białymstoku obradowało XXVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
Obrady poprzedziła msza święta koncelebrowana przez ks. abp. Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Białostockiego.
 
Delegaci obejrzeli film o życiu bł. ks. Michała Sopoćko Patrona Białegostoku. Po projekcji filmu dodatkowe informacje o życiu błogosławionego przekazał ks. bp Henryk Ciereszko, który był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym błogosławionego.
 
Wśród gości WZD byli, m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk, Starosta Białostocki Antoni Pełkowski oraz Przewodniczący ZR z 1980 roku Stanisław Marczuk.
 
List do delegatów WZDR skierował Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. 
Informację z działalności Zarządu Regionu w okresie 1.06.2014-30.06.2016 r. przedstawił Przewodniczący Józef Mozolewski.
 
Delegatom przekazano informacje dotyczące m.in. realizacji stanowisk z poprzedniego WZDR, obchodów 35-lecia NSZZ „Solidarność”, funkcjonowania poszczególnych struktur związku i biur ZR, udziału w akcjach prowadzonych przez NSZZ „Solidarność”, prowadzonego dialogu społecznego na szczeblu województwa, komunikacji i promocji, realizowanych szkoleń związkowych i programów europejskich, działań organizacyjnych, zagadnień prawnych, rozwoju związku, działalności finansowej i pozastatutowej. 
 
Działania Zarządu Regionu były przedmiotem kontroli Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Z pozytywnymi wynikami tej kontroli zapoznał delegatów Przewodniczący RKR Janusz Wyszyński.
 
Złożone informacje były przedmiotem dyskusji delegatów.
 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” przyjęło stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia działania Związku, interesów pracowniczych i społecznych oraz zasobności obywateli i rozwoju gospodarczego kraju. Udzielono wsparcia działaniom prowadzonym przez struktury Związku w Regionie i kraju.
Omawiano także bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem naszego Związku.
 
List Piotra Dudy - zobacz
Stanowiska WZDR - zobacz
Apel WZD - zobacz
 
Galeria zdjęć - zobacz

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »