Aktualności

Obrady WRDS

W piątek 2 września w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem była sytuacja organizacyjna i finansowa opieki zdrowotnej w województwie podlaskim.

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Piotr Duda - Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Andrzej Jacyna - P.O. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dorota Gardias - Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Maria Ochman - Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, Andrzej Radzikowski- Wiceprzewodniczący OPZZ, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z departamentu dialogu społecznego i z departamentu funduszu ochrony zdrowia, parlamentarzyści, przedstawiciele konsulatów honorowych w Białymstoku, samorządowcy: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński (jednocześnie członek WRDS), członek Zarządu Województwa Bodan Dyjuk, prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz, przedstawiciele prezydentów Białegostoku i Łomży, starostowie - Kolna i Sokółki, dyrektorzy szpitali z całego regionu, przedstawiciele różnych związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Wojewódzkiej WRDS Józef Mozolewski i oddał głos Piotrowi Dudzie, Przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego, który przypomniał historię ukonstytuowania się rady.

W omówieniu sytuacji organizacyjnej i finansowej służby zdrowia w województwie podlaskim pomogły dwie prezentacje: pierwsza przygotowana przez powołany przez WRDS zespół pod kierownictwem dr Waldemara Pędzińskiego; druga dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Magdaleny Borkowskiej.

- Jesteśmy zapóźnieni z reformą służby zdrowia w porównaniu do zapewnień z kampanii wyborczej - dodał Piotr Duda w swoim wystąpieniu - mam wrażenie, że robimy jeden krok do przodu, a dwa do tyłu.
 
Prezes NFZ zapewniał jednak, że sytuację poprawi wydzielenie sieci szpitali z konkretną ofertą, opartą o mapę potrzeb.
 
Tekst ze strony: www.wrotapodlasia.pl

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »