Aktualności

Dzień Pamięci Ofiar Wypadków

Związki zawodowe na świecie obchodzą Dzień 28 kwietnia pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody poświęcone są pamięci pracowników, którzy ulegli wypadkom w  pracy, zapadli na choroby zawodowe, albo zginęli podczas wykonywania swych zadań w pracy.  

Są one także okazją do upowszechniania problematyki bhp, form i sposobów unikania zagrożeń i ochrony pracowników w procesie pracy. 28 kwietnia jest zatem zarówno dniem wspominania poszkodowanych, jak i okazją do upowszechniania wiedzy o bhp. Przepisy prawne, nawet najlepsze, nie wystarczą, jeśli nie są prawidłowo wprowadzane i egzekwowane. Dlatego tak ważna jest rola inspekcji pracy i związków zawodowych oraz reprezentujących pracowników społecznych inspektorów pracy w egzekwowaniu i przestrzeganiu prawa pracy. 

W Białymstoku, dnia 29 kwietnia br., w centrum konferencyjnym „Astoria” odbyła się seminarium związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
 
Minutą ciszy uczczono pamięć pracowników, którzy zginęli przy pracy.  
 
Podczas tego spotkania  prelegenci  w osobach;  Marek Aleksiejuk - Okręgowy Inspektor Pracy, Zbigniew Lenart - Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości, Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz Anna Karabowicz z ZUS Białystok przedstawili referaty, których wspólnym mianownikiem była problematyka wypadków przy pracy i rola w tym instytucji oraz organizacji, które reprezentowali.
 
Głos w dyskusji dotyczącej tej tematyki, wzięli też, Ireneusz Wiśniewski - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ oraz dr inż. Wojciech Winogrodzki z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan".
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »