Aktualności

Historyczne znaczki "S" w Regionie Podlaskim

W dniu 16 marca 2016 roku Pani Krystyna Pawłowicz - historyczna działaczka NSZZ "Solidarność" Oddziału w Zambrowie, przekazała Przewodniczącemu Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" - Józefowi Mozolewskiemu, 1500 znaczków z logotypem "S".
 

Znaczki te zostały wyprodukowane w okresie stanu wojennego w Brukseli i nieoficjalnymi kanałami dotarły do Zambrowa. Pomimo zagrożeń jakie niosło za sobą posiadanie "nielegalnych wydawnictw i symboli", Pani Krystyna przechowała je do dnia dzisiejszego.
Do przekazania pamiatkowych znaczków skłonił Panią Krystynę udział w otwarciu wystawy w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, poświeconej 35 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" Region Podlaski.

Historyczni działacze NSZZ "Solidarność" okręgu łomżyńsko - zambrowskiego (pierwsza z prawej pani Krystyna Pawłowicz)

Dzięki życzliwości Pani Krystyny Podolskiej, Region Podlaski NSZZ powiekszył swoje zasoby historyczne tak cennymmi materiałami z lat 80-tych.
Dziękujemy serdecznie za przekazane materiały. 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »