Aktualności

34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia br. o godzinie 18.00, w kościele pw. Św. Rocha została odprawiona msza  św. w intencji Ojczyzny, ofiar stanu wojennego oraz członków NSZZ „Solidarność”.

Po mszy św. nastąpił przemarsz ulicą Lipową i Rynkiem Kościuszki pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas przemarszu zostały odmówione modlitwy oraz złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy w Smoleńsku oraz pod tablicą pamiątkową Więzionych, Represjonowanych, Internowanych. W marszu brały udział poczety sztandarowe, harcerze oraz setki uczestników.

Pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono kwiaty oraz zostały odmówione modlitwy które zamykały uroczystości.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »