Aktualności

„Wolność kocham i rozumiem"

„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem” - pod takim hasłem w dniu 11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku odbyły się uroczystości patriotyczne w 34 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego oraz z okazji 35-cio lecia NSZZ „Solidarność”.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Ks. Arcybiskup Senior Diecezji Białostockiej dr Stanisław Szymecki, ks. Prałat Roman Balunowski, ks. Prałat Adam Skreczko, ks. Prałat Antoni Lićwinko,  ks. Kanonik Ryszard Puciłowski, ks. Andrzej Rogoziński,  Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, z-ca prezydenta Białegostoku Adam Poliński, poseł na sejm RP Dariusz Piontkowski, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, służb mundurowych, Instytutu Pamięci Narodowej, rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki, członkowie NSZZ „Solidarność” z lat 80-tych, członkowie Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, nauczyciele oraz licznie przybyła młodzież szkolna.
 

 
- Cieszę się, że pokolenie tych, którzy walczyli o wolność, spotyka się z najmłodszym pokoleniem Polaków - powiedział przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, który razem z dyrektor szkoły Bożeną Chodyniecką przywitał przybyłych na uroczystości gości.
 
Zwracając się do zgromadzonych na uroczystościach, ks. abp. Senior dr Stanisław Szymecki powiedział, że od zawsze był, jest i będzie przyjacielem Solidarności oraz to że bardzo ceni sobie dobrą współpracę przez te wszystkie lata.
 
- W państwie bloku komunistycznego zawiązał się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, który zaczął w sposób demokratyczny funkcjonować, budować swoje struktury i przygotowywać społeczeństwo do istnienia w demokracji - mówił Józef Mozolewski - Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny miał tą pracę zniweczyć. To był smutny czas, który na wiele lat odebrał nam nadzieję na budowanie wolnej i niepodległej ojczyzny. Jednak podziemie solidarnościowe nie poddawało się, działało. Nie prowadziło bezpośredniej walki, ale informowaliśmy, że jesteśmy, że walczymy i cały czas była ta nadzieja, że wygramy. I wygraliśmy. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję ludziom Solidarności z lat 80-tych oraz tym którzy przysłużyli się tym przemianom. 
 
"Z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” składamy wyrazy wdzięczności, szacunku i szczerego podziękowania za trud włożony w powstanie, przetrwanie i funkcjonowanie Związku. Wyrażamy nadzieję, że solidarni w czynach i ciągłym dążeniu do prawdy wszyscy razem, zawsze stać będziemy w obronie poszanowania praw i godności człowieka" - Grawertonami z taką sentencją uhonorowani zostałi kapłani: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Senior dr Stanisław Szymecki, Ksiądz Prałat Antoni Lićwinko, Ksiądz Prałat Bogdan Maksimowicz, Ksiądz Kazimierz Litwiejko, Ksiądz Andrzej Rogoziński Duszpasterz Ludzi Pracy oraz Ksiądz Kanonik Ryszard Puciłowski Kapelan Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
 
Dwudziestu jeden działaczy podziemia solidarnościowego otrzymało z rąk marszałka województwa Jerzego Leszczyńskiego okolicznościowe grawertony. Za odwagę i poświęcenie w walce o wolność i suwerenność ojczyzny, niezwykłą wiarę w lepszą Polskę oraz niezłomne działanie dla dobra Narodu Polskiego odznaczeni zostali:  Bogdan Budrecki, Zygmunt Bujalski, Regina  Filipowicz, Stanisław  Horbacz, Jerzy Jamiołkowski, Stanisława Korolkiewicz, Kazimierz  Leszczyński, Stanisław Litwinowicz, Oleg Łatyszonek, Krzysztof  Nowakowski, Cezary Nowakowski, Małgorzata  Nagórska- Wróblewska, Walenty Olendzki, Alicja Połubok, Janusz Purwin, Grażyna Rynkiewicz, Jan  Radziwon, Antoni Skrzypko, Władysław Tokarski, Mirosław Trzasko, Dorota Wiszowata.
 
- My jesteśmy zwykłymi prostymi ludźmi,  nie z pierwszych stron gazet, ale  to my otrzymaliśmy to odznaczenie regionalne, z którego jesteśmy bardzo dumni - powiedziała Stanisława Korolkiewicz w imieniu uhonorowanych osób - Białystok i białostocczyzna jest tą ziemią którą najbardziej kochamy i tą częścią Polski której służyliśmy i której będziemy służyć.
 
Za zasługi w rozwoju i promowaniu ideałów „Solidarności” uhonorowani zostali: Barbara Bojaryn – Kazberuk - Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku. Dariusz Ciszewski - Prezes KPKM  w Białymstoku, Marek Kietliński - Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, Ewa Bojarzyńska - Dyrektor Zespołu Szkół w Korycinie im. „Solidarności”, Anna Kaliszewicz, Bożena Chodyniecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, Józef i Alfreda Popiełuszko oraz Teresa Boguszewska
 
Podziękowania w formie okolicznościowego medalu za działalność w latach 80-tych, godne reprezentowanie Związku oraz trwanie przy jego ideałach otrzymali: Stanisław Marczuk, Roman Wilk, Henryk Łupiński, Tadeusz Waśniewski, Bogusław Dębski, Krzysztof Florczykowski, Lech Feszler, Zbigniew Toporkiewicz, Jan Szrzedziński, Krystyna Łukaszuk, Bronisław Chełmiński, Teresa Gąsowska, Henryk Zdziennicki i Mieczysław Marcinowicz.
 
Podsumowano także Konkurs Plastyczny „Polska - mój kraj” oraz konkurs literacki „Żyję w wolnym kraju - co to znaczy?”. Młodzież z podlaskich szkół została nagrodzona za udział w tych konkursach, których celem było uczczenie XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność", zainteresowanie młodzieży szkolnej historią Polski XX wieku, zwłaszcza minionego 35-lecia oraz propagowanie postaw patriotycznych.
 
Nauczyciele i młodzież ze szkoły podstawowej nr 11 zaprezentowali część słowno-muzyczną uroczystości. Ze wzruszeniem i „łezką w oku” zgromadzeni wysłuchali pieśni patriotycznych i wierszy przygotowanych przez młodzież. 
 
To była znakomita lekcja historii. Nie tylko ze względu na samą dzisiejszą uroczystość, ale też przygotowania do niej, które trwały wiele tygodni. Dziś wiele z nich nie tylko zna fakty dotyczące historii związku zawodowego Solidarność, ale też zdaje sobie sprawę z ich znaczenia.  

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »