Aktualności

Wybrano skład zespołów problemowych RDS

Obradujące w Gdańsku Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wybrało swoich przedstawicieli do zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego. Miło nam poinformować, że nasza koleżanka, Izabela Żmojda, została powołana w skład zespołu problemowego ds. funduszy europejskich


Działając na wniosek członka Prezydium Henryka Nakoniecznego Prezydium KK postanowiało powołać następujących przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do niżej wskazanych zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego:

1.    Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy:

Jarosław Lange – członek zespołu
Radosław Mechliński – członek zespołu
Katarzyna Zimmer-Drabczyk – ekspert zespołu,

2.    Zespół problemowy ds. prawa pracy i układów zbiorowych:

Andrzej Kuchta – członek zespołu
Sławomir Adamczyk – członek zespołu
Magdalena Rycak – ekspert zespołu,

3.    Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego:

 Wojciech Ilnicki – członek zespołu
 Waldemar Sopata – członek zespołu
 Barbara Surdykowska – ekspert zespołu,

4.    Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych:

 Bogdan Kubiak – członek zespołu
Henryk Nakonieczny – członek zespołu
 Barbara Surdykowska – ekspert zespołu,

5.    Zespół problemowy ds. usług publicznych:

Jerzy Wielgus – członek zespołu
Sebastian Zieliński – członek zespołu
Sylwia Szczepańska – ekspert zespołu,

6.    Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych:

Leszek Walczak – członek zespołu
Katarzyna Zimmer-Drabczyk. – członek zespołu
Marzena Podolska-Bojahr – ekspert zespołu,

7.    Zespół problemowy ds. międzynarodowych:

Adam Gliksman – członek zespołu
Ewa Podgórska-Rakiel – członek zespołu,
Anna Wolańska – ekspert zespołu,

8.    Zespół problemowy ds. funduszy europejskich:

 Elżbieta Wielg – członek zespołu.
 Izabela Żmojda - członek zespołu,

9.    Zespół doraźny ds. zamówień publicznych:

Sylwia Szczepańska – członek zespołu,
Andrzej Tracz – członek zespołu.

Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy partnerów społecznych (czyli związków zawodowych i pracodawców) z rządem, z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP. Rada zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Prace nad ustawą o Radzie Dialogu zainicjował NSZZ "Solidarność". Końcowy efekt to dokument wypracowany dzięki współpracy związków zawodowych ze stroną pracodawców, a później z rządem. Nowa Rada w odróżnieniu od komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa.

W Radzie po ośmiu członków mają "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent ma swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Posiedzenie RDS zaplanowano na 14.12 o godz. 12.00, wcześniej o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie prezydium RDS. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

ap (strona KK)

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/12152-prezydium-kk-wybralo-sklad-zespolow-problemowych-rds

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »