Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna

„Pierwsza pomoc przedmedyczna” to jedno ze szkoleń skierowanych do członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy.

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 22 lutego 2013 roku, Społeczni Inspektorzy Pracy mieli możliwość zapoznania się z formami udzielania pierwszej pomocy, zarówno w teorii, jak i w praktyce. W trakcie szkolenia, zastosowano bowiem szereg ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy mogli nabyć praktyczne umiejętności związane z działaniami ratowniczymi.

Szkolenie to wzbudziło wiele emocji i dość duże zainteresowanie Społecznych Inspektorów Pracy.

Niewątpliwie, uczestnicy zajęć uzmysłowili sobie, jak niezwykle ważne jest podejmowanie natychmiastowych działań ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia człowieka.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »